1) Terdapat dua jenis search iaitu a) Linear Search dan Number Search b) Number Search dan Bubble Search c) Linear Search dan Binary Search d) Binary Search dan Bucket Search 2) Apakah teknik carian yang melibatkan keputusan dwipilihan? a) Linear Search b) Binary Search c) Linear Sort d) Bubble Sort 3) Antara berikut, pernyataan manakah benar tentang teknik binary search? a) Teknik yang lebih efisien dan menjimatkan masa b) Menyemak setiap item yang terdapat dalam senarai c) Item dalam senarai perlu diisih mengikut urutan menurun 4) Apakah maksud Sort? a) Proses Mengisih atau menyusun item-item dalam suatu senarai linear mengikut urutan tertentu. b) Teknik mendapatkan item yang dikehendaki dalam satu senarai linear. c) Proses Mengisih dan mengira item-item dalam suatu aturan linear mengikut urutan menaik d) Menapis segala unsur tidak penting 5) Terdapat dua jenis sort iaitu a) Basket Sort dan Bucket Sort b) Bubble Sort dan Basket Sort c) Basket Sort dan Linear Sort d) Bubble Sort dan Bucket Sort 6) Teknik ini akan mencari dan meletakkan item-item daripada suatu senarai ke dalam kumpulan-kumpulan tertentu sebelum item-item dalam setiap kumpulan tersebut di susun mengikut tertib a) Linear Search b) Binary Search c) Bubble Sort d) Bucket Sort 7) Dalam industri penternakan, telur-telur ayam akan diproses mengikut gred atau saiz. Aktiviti ini menggambarkan............................ a) linear search b) binary search c) bubble sort d) bucket sort 8) Salah satu Persamaan antara Sort dan Search ialah a) Memerlukan Algoritma b) Memerlukan Binary c) Memerlukan Bucket d) Mencari item tertentu dalam senarai 9) Teknik yang sesuai digunakan untuk senarai yang mempunyai item yang sedikit ialah a) Linear Search dan Binary Search b) Linear Search dan Bucket Sort c) Bubble Sort dan Bucket Sort d) Bubble Sort dan Linear Search 10) Teknik yang sesuai digunakan untuk senarai yang banyak a) Linear Search dan Binary Search b) Binary Search dan Bucket Sort c) Bubble Sort dan Bucket Sort d) Bucket Sort dan Linear Search

Tema

Fon

Pilihan

Papan mata

Tukar templat

Interaktif

Pulihkan autosimpan: ?