Cipta pembelajaran yang lebih baik dengan pantas
1) 4 × 12 = a) 25 b) 48 c) 51 d) 75 2) 4 × 9 = a) 19 b) 29 c) 36 d) 50 3) 4 × 6 = a) 18 b) 24 c) 34 d) 63 4) 4 × 2 = a) 4 b) 8 c) 24 d) 80 5) 4 × 10 = a) 13 b) 27 c) 40 d) 74 6) 4 × 7 = a) 9 b) 28 c) 60 d) 87 7) 4 × 5 = a) 20 b) 40 c) 67 d) 84 8) 4 × 8 = a) 14 b) 31 c) 32 d) 61 9) 4 × 11 = a) 10 b) 36 c) 43 d) 44 10) 4 × 4 = a) 16 b) 41 c) 45 d) 66

MULTIPLICAÇÃO - PROFª MARÍLIA/SALA DE RECURSOS

Tema

Tukar templat

Interaktif

Pilihan

Papan mata

Aktiviti yang serupa daripada Komuniti

Tukar templat

Interaktif