1) nyatakan digit yang digunakan dalam asas 4 a) 0,1 b) 0,1,2 c) 0,1,2,3 d) 0,1,2,3,4 2) nyatakan digit yang digunakan dalam asas 7 a) 0,1,2,3,4 b) 0,1,2,3,4,5,6 c) 0,1,2,3,4,5,6,7 d) 0,1,2,3,4,5,6,7,8 3) pilih nombor yang mewakili asas 3 a) 10000100004 b) 281 c) 11111112 d) 123 4) antara berikut yang manakah BUKAN asas 8 a) 101 b) 2223 c) 45678 d) 1234567 5) antara berikut yang manakah BUKAN asas 5 a) 3 b) 244444 c) 1 d) 5 6) 102 , 112 , 1002 , 1012 , m2 . apakah nilai m bagi urutan nombor tersebut? a) 111 b) 1101 c) 110 d) 1110 7) 2335 , 2345, 2405, 2415, y5 . apakah nilai y bagi urutan nombor tersebut? a) 242 b) 243 c) 244 d) 245 8) cari nilai digit 4 dalam asas 10 bagi 234105 a) 5 b) 25 c) 50 d) 100 9) cari nilai digit yang terbesar dalam asas 10 bagi 211809 a) 8 b) 16 c) 72 d) 81 10) cari nilai digit yang terkecil dalam asas 10 bagi 421346 a) 0 b) 6 c) 24 d) 36 11) 1510 tukarkan kepada asas 2 a) 101 b) 111 c) 1110 d) 1111 12) 3210 tukarkan kepada asas 4 a) 100 b) 1001 c) 200 d) 2000 13) 7910 tukarkan kepada asas 8 a) 115 b) 116 c) 117 d) 118 14) 13234 tukarkan kepada asas 7 a) 123 b) 134 c) 230 d) 234 15) 4x63 + 3x62 + 0x61 + 2x60 ditulis sebagai a) 42026 b) 43026 c) 46026 d) 63626 16) selesaikan 11112 - 1002 a) 10002 b) 10102 c) 10112 d) 11002 17) selesaikan 12045 - 3025 a) 4005 b) 4015 c) 4025 d) 4045 18) selesaikan 5278 - 1608 a) 2408 b) 2478 c) 3408 d) 3478 19) cari nilai p bagi 11p15 = 16610 a) 0 b) 1 c) 2 d) 3 20) cari nilai n bagi 12n59=94110 a) 2 b) 3 c) 4 d) 5

Tema

Fon

Pilihan

Papan mata

Tukar templat

Interaktif

Pulihkan autosimpan: ?