1) y=2x +4 a) b) 2) y = 1x − 9 a) b) 3) y = −2 + 2x a) b) 4) y = -8x + 9 a) m= 8 c=9 b) m= -8 c=9 c) m= 8 c=-9 5) y = 3x + 2 a) m= 3 c=2 b) m= -3 c=2 c) m= -3 c=-2 6) y = 1/3 x - 5 a) m= 1/3 c=5 b) m= -1/3 c=5 c) m= 1/3 c=-5 7) y = -4 x - 5/6 a) m= -4 c=-5/6 b) m= 4 c=-5/6 c) m= 4 c=5/6

Tema

Fon

Pilihan

Papan mata

Tukar templat

Interaktif

Pulihkan autosimpan: ?