Cipta pembelajaran yang lebih baik dengan pantas
1) Apakah nama organ deria ini? a) hidung b) mata c) lidah 2) Apakah nama organ deria ini? a) telinga b) lidah c) hidung 3) Apakah nama organ deria ini? a) telinga b) lidah c) hidung 4) Apakah nama organ deria ini? a) telinga b) lidah c) hidung 5) Apakah nama organ deria ini? a) kulit b) hidung c) mata 6) Apakah fungsi hidung? a) melihat b) merasa c) menghidu 7) Organ apakah yang digunakan untuk mendengar? a) b) c) 8) Kulit ialah organ deria ................................. . a) melihat b) merasa c) sentuhan 9) "Wanginya bau bunga ini!" kata Haikal. Haikal menggunakan deria hidung untuk .................. bau bunga itu. a) mendengar b) menghidu c) melihat 10) Apabila kulit tersentuh benda yang tajam, kita akan berasa ........................... . a) sejuk b) sakit c) panas

Tema

Pilihan

Papan mata

Tukar templat

Interaktif