1) Bundarkan nombor 527 kepada puluh yang terdekat. / Round of the number 527 to the nearest ten. a) 530 b) 500 c) 520 d) 527 2) Bundarkan nombor 733 kepada puluh yang terdekat. / Round of the number 733 to the nearest ten. a) 700 b) 730 c) 735 d) 740 3) Bundarkan nombor 809 kepada puluh yang terdekat. / Round of the number 809 to the nearest ten. a) 800 b) 810 c) 808 d) 900 4) Bundarkan nombor 706 kepada ratus yang terdekat. / Round of the number 706 to the nearest hundred. a) 700 b) 710 c) 707 d) 800 5) Bundarkan nombor 815 kepada ratus yang terdekat. / Round of the number 815 to the nearest hundred. a) 800 b) 815 c) 820 d) 810 6) Bundarkan nombor 550 kepada ratus yang terdekat. / Round of the number 550 to the nearest hundred. a) 550 b) 500 c) 600 d) 560

Tema

Fon

Pilihan

Papan mata

Tukar templat

Interaktif

Pulihkan autosimpan: ?