1) Gambar berikut menunjukkan logo pertubuhan Komanwel. Jelaskan sumbangan Malaysia terhadap Komanwel (4 markah) a) berkerjasama dalam bidang pertahanan b) Menghadiri Mesyuarat Ketua-ketua Kerajaan Komanwel (CHOGM) c) Kuala Lumpur menjadi tuan rumah CHOGM pada 1989 d) Pengisytiharan Deklarasi Langkawi e) Menyokong Dasar Apartheid f) Menganjurkan Sukan Sea 2) Apakah matlamat pertubuhan Komanwel (2 markah) a) membina semangat setia kawan dalam kalangan negara anggota b) mewujudkan kerjasama dalam segala bidang c) mengekalkan dasar berkecuali dan berbaik-baik dengan semua negara d) menjalinkan hubungan diplomatik dengan negara komunis 3) Bagaimanakah Malaysia dapat memainkan peranan yang lebih efektif di pentas antarabangsa dalam memperjuangkan keamanan dunia? (4 markah) a) menghadiri persidangan antarabangsa b) memainkan peranan aktif dalam pertubuhan antarabangsa c) menyuarakan isu-isu keadilan dan kedamaian dunia d) menganjurkan persidangan antarabangsa di Malaysia e) menjalinkan hubungan diplomatik dengan negara maju sahaja f) menyokong penindasan ke atas Palestin / Iraq

LATIHAN SOALAN STRUKTUR (BAB 9 T5)

Tema

Fon

Pilihan

Papan mata

Tukar templat

Interaktif

Pulihkan autosimpan: ?