1) 6 × 11 = a) 64 b) 66 c) 76 d) 78 2) 11 × 4 = a) 17 b) 31 c) 44 d) 70 3) 12 × 9 = a) 54 b) 108 c) 127 d) 139 4) 3 × 12 = a) 8 b) 20 c) 36 d) 42 5) 10 × 12 = a) 56 b) 79 c) 116 d) 120 6) 1 × 5 = a) 5 b) 27 c) 29 d) 72 7) 9 × 10 = a) 57 b) 90 c) 94 d) 110 8) 8 × 6 = a) 11 b) 28 c) 48 d) 82 9) 4 × 2 = a) 8 b) 10 c) 16 d) 21 10) 7 × 11 = a) 61 b) 77 c) 89 d) 91

Tema

Fon

Pilihan

Papan mata

Tukar templat

Interaktif

Pulihkan autosimpan: ?