1) Antara berikut, yang manakah maksud insan bermoral yang betul ? a) individu yang mempunyai banyak peluang untuk mengcapi kejayaan dalam kehidupan mereka. b) individu yang selalu mempercayai kebolehan dan keupayaan sendiri tanpa lekas berputus asa. c) individu yang berfikiran, berperasaan dan mengamalkan perlakuan baik dalam semua tindakannya. d) individu yang selalu berdoa supaya diberi kejayaan dan kebahayiaan dalam kehidupan mereka. 2) Tandakan ciri-ciri insan bermoral. a) Berbudi pekerti b) menipu c) menerima rasuah d) mengikari arahan 3) Antara yang berikut yang manakah bukan ciri-ciri insan bermoral ? a) bersikap adil b) berperikemanusiaan c) saling memahami d) menagih dadah 4) Jelaskan kepentingan menjadi insan bermoral. a) Diberkati dengan kedamaian dan keharmonian. b) tidak disukai oleh ramai orang. c) Menjatuhkan maruah keluarga. d) mempunyai masa depan yang buruk. 5) Nyatakan tindakan berikut bermoral atau tidak bermoral?  a) Bermoral   b) Tidak bermoral 6) Nyatakan tindakan berikut bermoral atau tidak bermoral? a) Bermoral  b) Tidak bermoral 7) Lucas mengetuk pintu, memberi salam dan membuka kasut sebelum masuk ke dalam rumah. a) Bermoral b) Tidak bermoral 8) Mei Zhen memotong di garisan berkembar dan memandu melebihi had laju yang dibenarkan. a) Bermoral b) Tidak bermoral 9) Menghormati orang yang lebih tua tanpa mengira bangsa dan agama menjamin keharmonian komuniti. a) Bermoral b) Tidak bermoral 10) Melibatkan diri dengan aktiviti lumba haram. a) Bermoral b) Tidak bermoral 11) Teoh menolong membersihkan balai raya di taman perumahannya pada program gotong-royong hari Ahad yang lalu. a) Bermoral b) Tidak bermoral 12) Menyiapkan kerja sekolah dan tugasan yang diberikan oleh guru.  a) Bermoral b) Tidak bermoral 13) Ibu bapa yang baik ialah ibu bapa yang sentiasa memberikan nasihat kepada anak-anak. a) Bermoral b) Tidak bermoral 14) Zakiah tidak bertegur sapa dengan saudara mara ketika bertemu di rumah neneknya. a) Bermoral b) Tidak bermoral 15) Anak Encik Ramesh kurang sopan ketika tetamu berkunjung ke rumah mereka. a) Bermoral b) Tidak bermoral 16) Sedia membantu guru-guru dalam menjalankan aktiviti-aktiviti sekolah. a) Bermoral b) Tidak bermoral 17) Bergaduh dengan ibu bapa kerana ditegur dan tidak suka mendengar nasihat. a) Bermoral b) Tidak bermoral 18) Pelajar yang cemerlang ialah pelajar yang tidak mempunyai rekod displin di sekolah. a) Bermoral b) Tidak bermoral 19) Saya berasa gembira kerana dapat berkerjasama dengan orang lain. a) Bermoral b) Tidak bermoral 20) Hoo Lan tidak mematuhi peraturan kerana dia merokok di tempat awam. a) Bermoral b) Tidak bermoral

Tema

Pilihan

Papan mata

Tukar templat

Interaktif

Pulihkan autosimpan: ?