Berikan definisi reka bentuk fesyen, Senaraikan jenis reka bentuk fesyen, Berikan dua teknik kaedah cantuman bagi menghasilkan reka bentuk fesyen, Sebutkan 3 jenis aksesori, Sebutkan 3 jenis pakaian bagi reka bentuk fesyen, Nyatakan dua jenis alatan yang digunakan semasa penyediaan reka bentuk fesyen, Nyatakan perbezaan aksesori dan pakaian, Berikan dua contoh alatan dan fungsinya, Berikan tiga elemen dalam reka bentuk fesyen, Apakah maksud garisan menegak dan mendatar dalam elemen reka bentuk fesyen.

Tema

Fon

Pilihan

Papan mata

Roda rawak ialah templat terbuka. Ia tidak menjana skor untuk papan mata.

Tukar templat

Interaktif

Pulihkan autosimpan: ?