1) Pilih nombor "satu" a) 1 b) 2 c) 3 d) 4 e) 5 f) 6 2) Pilih nombor "dua" a) 1 b) 2 c) 3 d) 4 e) 5 f) 6 3) Pilih nombor "tiga" a) 3 b) 4 c) 5 d) 6 e) 7 f) 8 4) Empat a) 4 b) 5 c) 6 d) 7 e) 8 f) 9 5) Nombor '5' a) lima b) enam c) tujuh d) lapan e) sembilan f) sepuluh

Tema

Pilihan

Papan mata

Tukar templat

Interaktif

Pulihkan autosimpan: ?