1) apakah erti Qiyamuhu ta'ala binafsihi? a) Allah SWT bersifat berdiri dengan sendiri-Nya b) Allah SWT bersifat berbilang-bilang c) Allah SWT bersifat sedia ada 2) Qiyamuhu ta'ala binafsihi sifat Allah SWT yang? a) sifat wajib b) sifat  harus c) sifat mustahil 3) ...Allah SWT tidak berhajat kepada tempat berdiri dan tidak berhajat kepada yang menjadikan-Nya? a) wahdaniah b) Qiyamuhu ta'ala binafsihi c) fana'un 4) mustahil Allah SWT bersifat ? a) Qiyamuhu ta'ala bighairihi b) Qidam c) Wujud 5) Qiyamuhu ta'ala bighairihi ialah? a) berdiri dengan yang lainnya. b) Esa c) kekal 6) Qiyamuhu ta'ala bighairihi merupakan sifat? a) wajib bagi Allah SWT b) mustahil bagi Allah SWT c) harus bagi Allah SWT 7) hukum mengenal Allah bersifat Qiyamuhu ta'ala binafsihi adalah? a) sunat b) wajib c) harus 8) Dalil naqli(firman Allah SWT) mengenai sifat Allah SWT Qiyamuhu ta'ala binafsihi? a) surah al-a'laq ayat 3 b) surah al-fatihah ayat 7 c) surah muhammad ayat 38 9) yang manakah dalil Aqli untuk sifat Allah bersifat Qiyamuhu ta'ala binafsihi iaitu? a) Allah SWT berdiri dengan sendiri-Nya b) binasa itu sifat Makhluk c) Allah SWT kekal selama-lama-Nya 10) antara Faedah mengenal Allah SWT bersifat Qiyamuhu ta'ala binafsihi ialah? a) Mengakui keagungan Allah SWT b) Allah SWT sedia ada (tiada permulaan) c) sentiasa ingat mati

tauhid tahun 2( sifat wajib dan mustahil)

Tema

Fon

Pilihan

Papan mata

Tukar templat

Interaktif

Pulihkan autosimpan: ?