BETUL: 572 + 361 =, 829 + 31 =, 683 + 90 =, 742 - 361 =, 823 - 90 =, 735 - 80 =, SALAH: 829 + 31 =, 683 + 90 =, 823 - 90 =, 735 - 80 =,

Tandakan BETUL pada susunan yang betul dan SALAH pada susunan yang salah.

Papan mata

Tema

Pilihan

Tukar templat

Interaktif

Pulihkan autosimpan: ?