1) _______________声声 a) 口口 b) 吵吵 c) 吞吞 d) 高高 2) 高高_______________ a) 兴兴 b) 吵吵 c) 吞吞 d) 实实 3) 鬼鬼___________ a) 祟祟 b) 声声 c) 哭哭 d) 慢慢 4) 普普___________ a) 通通 b) 声声 c) 哭哭 d) 慢慢 5) 完完____________ a) 大大 b) 认认 c) 全全 d) 老老 6) ____________蹄蹄 a) 周全 b) 哭哭 c) 兴兴 d) 刻刻 7) 平平____________ a) 静静 b) 家家 c) 户户 d) 忙忙 8) 家家____________ a) 静静 b) 平平 c) 户户 d) 忙忙 9) ____________后后 a) 前前 b) 男男 c) 女女 d) 快快 10) 快快___________ a) 烂烂 b) 匆匆 c) 乐乐 d) 拉拉 11) 男男___________ a) 女女 b) 碌碌 c) 全全 d) 妈妈 12) 忙忙___________ a) 女女 b) 碌碌 c) 全全 d) 妈妈 13) 婆婆_________________ a) 摇摇 b) 齐齐 c) 闹闹 d) 妈妈 14) 吞吞_________________ a) 摇摇 b) 齐齐 c) 闹闹 d) 吐吐 15) 吵吵_________________ a) 摇摇 b) 齐齐 c) 闹闹 d) 妈妈 16) 整整_________________ a) 摇摇 b) 齐齐 c) 闹闹 d) 妈妈 17) 摇摇_________________ a) 晃晃 b) 齐齐 c) 闹闹 d) 妈妈

Tema

Fon

Pilihan

Papan mata

Tukar templat

Interaktif

Pulihkan autosimpan: ?