Cipta pembelajaran yang lebih baik dengan pantas
1) Sila sambungkan huruf berikut a) b) c) d) 2) Sila sambungkan huruf berikut a) b) c) d) 3) Sila sambungkan huruf berikut a) b) c) d) 4) Pilih perkataan yang mengandungi huruf berikut a) b) c) d) e) 5) Pilih gambar yang mempunyai huruf berikut a) b) 6) Pilih gambar yang mempunyai huruf berikut a) b) c) d) 7) Apakah huruf awalan untuk gambar berikut a) b) c) d) 8) Apakah huruf awalan untuk gambar berikut a) b) c) d) 9) Lengkapkan ejaan untuk gambar berikut a) b) c) d) e) f) 10) Isikan tempat kosong dengan huruf berikut a) b)

Tema

Pilihan

Papan mata

Tukar templat

Interaktif