48 - 4 × 12 =, 72 - 9 × 8 =, 35 - 5 × 7 =, 40 - 8 × 5 =, 24 - 6 × 4 =, 27 - 3 × 9 =, 88 - 11 × 8 =, 42 - 7 × 6 =, 54 - 9 × 6 =, 63 - 9 × 7 =,

Tema

Pilihan

Papan mata

Tukar templat

Interaktif

Pulihkan autosimpan: ?