Cipta pembelajaran yang lebih baik dengan pantas
1) Planet yang manakah mempunyai sistem gelang a) Zuhal b) Musytari c) Neptun d) Bumi 2) Utarid merupakan planet yang _______ dalam sistem suria a) paling kecil b) paling besar 3) Planet _______ mempunyai saiz yang lebih kurang sama dengan Bumi a) Zuhrah b) Marikh 4) Faktor yang mempengaruhi daya tarikan graviti sesebuah planet a) Halaju putaran b) Ketumpatan c) Diameter d) Suhu permukaan 5) Planet yang paling jauh dari Matahari a) Utarid b) Zuhrah c) Uranus d) Neptun 6) Planet yang paling dekat dari Matahari a) Utarid b) Neptun c) Uranus d) Zuhal 7) Planet yang dikenali sebagai planet rumah hijau kerana kandungan gas karbon dioksida yang tinggi a) Zuhal b) Zuhrah 8) Bumi berputar pada paksinya dari _______ a) barat ke timur b) timur ke barat 9) Planet Musytari mempunyai sebanyak _____ buah satelit semula jadi a) 60 b) 65 c) 67 10) Planet Neptun mengambil masa paling lama untuk mengelilingi Matahari iaitu ______ tahun a) 153 b) 156 c) 165 d) 135 11) Planet-planet yang dikategori sebagai planet gergasi a) Neptun, Zuhal, Musytari b) Musytari, Marikh, Uranus c) Zuhal, Bumi, Marikh 12) Jika Bumi berhenti berputar pada paksinya, _______ a) pasang surut air laut terganggu b) tiada kesan kepada fenomena alam 13) Zuhrah berputar pada paksinya dari ________ a) barat ke timur b) timur ke barat 14) Neptun mengambil masa paling lama untuk mengelilingi Matahari a) Benar b) Palsu 15) Utarid merupakan planet paling panas dalam sistem suria a) Benar b) Palsu

Tema

Pilihan

Papan mata

Tukar templat

Interaktif