1) HUKUM MIM MATI TERBAHAGI KEPADA BERAPA BAHAGIAN? a) 1 b) 2 c) 3 2) APAKAH BAHAGIAN MIM MATI? a) MAD ASLI DAN MAD FAR'I b) IDGHAM SYAFAWI, IKHFA' SYAFAWI DAN IZHAR SYAFAWI c) WAJIBUL GHUNNAH 3) APAKAH HURUF IKHFA' SYAFAWI? a) ا b) م c) ب 4) BERIKUT MERUPAKAN HURUF IZHAR SYAFAWI KECUALI..... a) ط b) ر c) م 5) YANG MANAKAH BETUL TENTANG IDGHAM SYAFAWI? a) DIBACA DENGAN JELAS b) HURUF MIM BERTEMU MIM c) DIBACA PANJANG 3 HARAKAT 6) NAMA LAIN BAGI IDGHAM SYAFAWI IALAH? a) IQLAB b) IDHAM BILA GHUNNAH c) IDGHAM MISLAIN 7) APAKAH HUKUM BAGI KERATAN AYAT BERIKUT? a) IKHFA' SYAFAWI b) IZHAR SYAFAWI c) IDGHAM SYAFAWI 8) APAKAH HUKUM BAGI KERATAN AYAT BERIKUT? a) IDGHAM SYAFAWI b) IKHFA' SYAFAWI c) IZHAR SYAFAWI 9) APAKAH HUKUM BAGI KERATAN AYAT BERIKUT? a) IZHAR SYAFAWI b) IDGHAM SYAFAWI c) IKHFA' SYAFAWI 10) HUKUM NUN MATI TERBAHAGI KEPADA BERAPA? a) 5 b) 6 c) 7 11) IQLAB TERMASUK DALAM HUKUM NUN MATI? a) BETUL b) SALAH 12) APAKAH MAKSUD IDGHAM? a) MENGELUARKAN b) MEMASUKKAN c) BERDETAK 13) HURUF IZHAR HALQI ADA BERAPA? a) 8 b) 7 c) 6 14) APAKAH YANG DIMAKSUDKAN DENGAN IZHAR? a) DENGUNG b) JELAS c) TEPAT 15) HURUF IDGHAM BIGHUNNAH ADA EMPAT IAITU a) ي /ا/و b) ي/و/م/ن c) ب 16) IKHFA' HAQIQI DIBACA DENGAN? a) TIDAK DENGUNG b) NIPIS c) DENGUNG 17) APAKAH HUKUM BAGI KERATAN AYAT BERIKUT? a) IDGHAM BIGHUNNAH b) IQLAB c) IZHAR MUTLAK 18) APAKAH HUKUM BAGI KERATAN AYAT BERIKUT? a) IZHAR HALQI b) IKHFA' HAQIQI c) IDGHAM BILA GHUNNAH 19) APAKAH HUKUM BAGI KERATAN AYAT BERIKUT? a) IZHAR MUTLAK b) IZHAR HALQI c) IZHAR SYAFAWI 20) APAKAH HUKUM BAGI KERATAN AYAT BERIKUT? a) MAD ASLI b) IKHFA' HAQIQI c) IKHFA' SYAFAWI 21) APAKAH HUKUM BAGI KERATAN AYAT BERIKUT? a) IQLAB b) ISYMAM c) IZHAR HALQI 22) KADAR BACAAN BAGI IDGHAM MA'AL GHUNNAH IALAH? a) 1 b) 5 c) 2 23) APAKAH HURUF IDGHAM BILA GHUNNAH? a) م& ن b) ل & ر c) لا&ر 24) APAKAH HUKUM BELAJAR ILMU TAJWID? a) FARDHU AIN b) FARDHU KIFAYAH c) HARUS 25) APAKAH HUKUM MEMPELAJARI ILMU TAJWID? a) MAKRUH b) FARDHU AIN c) FARDHU KIFAYAH

HUKUM NUN MATI DAN MIM MATI

Tema

Fon

Pilihan

Papan mata

Tukar templat

Interaktif

Pulihkan autosimpan: ?