penapisan - menyingkirkan bendasing seperti ranting kayu dan daun., pengoksidaan - menambahkan kandungan oksigen di dalam air untuk menyingkirkan bau dan rasa yang kurang menyenangkan, penggumpalan - alum dimasukkan supaya zarah-zarah lumpur bergumpal dan tenggelam. kapur mati ditambah untuk mengurangkan keasidan air., pengenapan - bahan terampai mendak di dasar tangki, penurasan - menyingkirkan bendasing dengan penapis pasir, pengklorinan dan pemfluoridan - klorin dimasukkan untuk membunuh mikroorganisma di dalam air. natrium fluorida dimasukkan untuk mengelakkan pereputan gigi.,

Tema

Fon

Pilihan

Papan mata

Tukar templat

Interaktif

Pulihkan autosimpan: ?