1) Puan Alia _____ Puan May tinggal di Taman Indah. a) dan b) atau c) tetap d) sambil 2) Setiap hari, Encik Zakaria menghantar anaknya _____ sekolah. a) di b) ke c) pada d) dari 3) Puan May mendapati udara di kawasan rumahnya semakin tercemar. Pencemaran itu akibat asap hitam ________________ kenderaan. a) kerana b) dari c) daripada d) pada 4) Puan May memberikan cadangan dan idea ____________ Puan Alia. a) kepada b) pada c) dengan d) oleh 5) Amalan berkongsi kenderaan sangat baik ______________ dapat mengurangkan pencemaran udara. a) untuk b) daripada c) kerana d) sambil 6) Amalan berkongsi kenderaan sesuai diamalkan _____ kawasan perumahan kita. a) di b) ke c) lalu d) tetapi 7) Amalan berkongsi kenderaan dapat menjimatkan penggunaan minyak seperti petrol ______ diesel. a) dan b) di c) lalu d) sambil 8) Bakul itu diperbuat __________ kayu rotan. a) pada b) daripada c) oleh d) dengan 9) Mei Fong memasukkan pakaian terpakai yang dikumpulnya _____ dalam bakul di tepi pintu itu. a) di b) ke c) pada d) daripada 10) Puan Alia dan Puan May berkongsi kereta ke tempat kerja __________ dapat mengurangkan pencemaran udara. a) untuk b) daripada c) atau d) supaya

Kata Hubung & Kata Sendi Nama - Tahun 3

Tema

Fon

Pilihan

Papan mata

Membuka kotak ialah templat terbuka. Ia tidak menjana skor untuk papan mata.

Tukar templat

Interaktif

Pulihkan autosimpan: ?