10 - 10+0 =, 11 - 10+1  =, 12 - 10+2 =, 13 - 10+3 =, 14 - 10+4 =, 15 - 10+5 =, 16 - 10+6 =, 17 - 10 +7 =, 18 - 10 +8=, 19 - 10 +9=,

Tema

Pilihan

Papan mata

Tukar templat

Interaktif

Pulihkan autosimpan: ?