1) Anrata berikut , gambar rajah manakah yang menunjukkan rupa organik ? a) b) c) d) 2) Antara berikut, yang manakah merupakan ciri rupa organik ? a) Bersudut tepat b) Rupa terkawal c) Sempadan yang lurus d) Rupa yang tidak terkawal 3) Gubahan olahan rupa berikut telah dihasilkan daripada a) gubahan rupa positif b) gubahan rupa negatif c) gubahan rupa geometri d) gabungan rupa positif dan rupa negatif 4) Cantuman rupa ini boleh mewujudkan bentuk a) kon b) kubus c) silinder d) piramid 5) Rupa geometri mempunyai a) sudut b) corak c) bentuk d) jalinan 6) Bentuk silinder yang ditunjukkan dalam gambar rajah berikut mempunyai a) satu permukaan b) dua permukaan c) tiga permukaan d) empat permukaan 7) Apakah yang dapat menghasilkan bentuk ilusi? a) Garisan b) Dawai c) Lidi d) Tali 8) Jam dinding merupakan bentuk a) ilusi b) konkrit c) lukisan d) dua dimensi 9) Bentuk ilusi pada gambar rajah yang diberikan dihasilkan melalui teknik a) catan b) lukisan c) tenunan d) anyaman 10) Berikut merupakan bentuk konkrit, Kecuali a) b) c) d)

PSV TINGKATAN 1 (RUPA DAN BENTUK)

Papan mata

Tema

Pilihan

Tukar templat

Interaktif

Pulihkan autosimpan: ?