8 - 56 ÷ 7, 2 - 18 ÷ 9 =, 6 - 60 ÷ 10 =, 3 - 21 ÷ 7 =, 5 - 55 ÷ 11 =, 9 - 90 ÷ 10 =, 10 - 40 ÷ 4 =, 7 - 56 ÷ 8,

Tema

Pilihan

Papan mata

Tukar templat

Interaktif

Pulihkan autosimpan: ?