1) 5 + 5 = a) 6 b) 10 c) 11 d) 15 2) 12 + 8 = a) 13 b) 16 c) 19 d) 20 3) 6 + 11 = a) 4 b) 16 c) 17 d) 18 4) 8 + 5 = a) 8 b) 10 c) 13 d) 14 5) 4 + 5 = a) 8 b) 9 c) 10 d) 12 6) 8 + 3 = a) 7 b) 11 c) 13 d) 18 7) 6 + 3 = a) 7 b) 9 c) 10 d) 13 8) 1 + 0 = a) 1 b) 3 c) 4 d) 14 9) 2 + 5 = a) 6 b) 7 c) 8 d) 13 10) 6 + 4 = a) 9 b) 10 c) 11 d) 14 11) 2 + 4 = a) 2 b) 5 c) 6 d) 7 12) 9 + 3 = a) 10 b) 11 c) 12 d) 13 13) 2 + 0 = a) 2 b) 5 c) 8 d) 9 14) 1 + 6 = a) 4 b) 6 c) 7 d) 9 15) 5 + 7 = a) 12 b) 13 c) 14 d) 16

Tema

Fon

Pilihan

Papan mata

Tukar templat

Interaktif

Pulihkan autosimpan: ?