1) Angin Timuran adalah angin kering yang tidak membawa hujan a) Iklim Monsun Tropika b) Iklim Siberia c) Iklim Laurentia  d) Iklim Gurun Panas 2) Hujan lebat tetapi tidak sekata antara 1000mm hingga 2000mm setahun a) Iklim Siberia b) Iklim Gurun Panas c) Iklim Monsun Tropika d) Iklim Laurentia  3) Negara Rusia, Poland dan Jerman a) Iklim Monsun Tropika b) Iklim Gurun Panas c) Iklim Laurentia d) Iklim Siberia 4) Siang suhu tinggi, malam suhu sejuk kerana tiada awan a) Iklim Siberia b) Iklim Laurentia c) Iklim Gurun Panas d) Iklim Monsun Tropika 5) Negara Thailand, Myanmar, Vietnam, Loas a) Iklim Gurun Panas b) Iklim Siberia c) Iklim Laurentia d) Iklim Monsun Tropika 6) Musim sejuk antara 6 hingga 8 bulan a) Iklim Siberia b) Iklim Gurun Panas c) Iklim Laurentia d) Iklim Monsun Tropika 7) Hujan tahunan antara 500mm hingga 1000mm a) Iklim Gurun Panas b) Iklim Monsun Tropika c) Iklim Laurentia d) Iklim Siberia 8) Jumlah kerpasan tahunan 500mm, berbentuk salji pada musim sejuk a) Iklim Monsun Tropika b) Iklim Laurentia c) Iklim Gurun Panas d) Iklim Siberia 9) Jumlah hujan kurang daripada 250mm a) Iklim Monsun Tropika b) Iklim Laurentia c) Iklim Gurun Panas d) Iklim Siberia 10) Arus sejuk merendahkan suhu di kawasan pantai Jepun, Korea, China dan Siberia a) Iklim Siberia b) Iklim Monsun Tropika c) Iklim Laurentia d) Iklim Gurun Panas 11) Min suhu tahunan antara 90C hingga 170C a) Iklim Laurentia b) Iklim Siberia c) Iklim Gurun Panas d) Iklim Monsun Tropika 12) Suhu antara 240C hingga270C dan mengalami musim kering yang nyata a) Iklim Siberia b) Iklim Laurentia c) Iklim Gurun Panas d) Iklim Monsun Tropika

BAB 3 : PENGARUH PERSEKITARAN FIZIKAL THDP KEPELBAGAIAN SUMBUH-TUMBUHAN SEMULA JADI DAN HIDUPAN LIAR

Tema

Pilihan

Papan mata

Tukar templat

Interaktif

Pulihkan autosimpan: ?