1) 12 × 11 = a) 63 b) 83 c) 98 d) 132 2) 4 × 3 = a) 12 b) 13 c) 26 d) 28 3) 5 × 4 = a) 20 b) 29 c) 30 d) 92 4) 9 × 10 = a) 90 b) 106 c) 110 d) 113 5) 11 × 2 = a) 22 b) 39 c) 44 d) 60 6) 6 × 6 = a) 54 b) 48 c) 42 d) 36 7) 9 × 9 = a) 53 b) 81 c) 85 d) 86 8) 5 × 8 = a) 30 b) 35 c) 40 d) 45 9) 11 × 5 = a) 44 b) 47 c) 55 d) 87 10) 6 × 7 = a) 42 b) 49 c) 56 d) 63

Tema

Pilihan

Papan mata

Tukar templat

Interaktif

Pulihkan autosimpan: ?