1) Sebuah organisasi menyelesaikan masalah secara bijaksana tanpa menyinggung perasaan mana-mana pihak a) wajar b) tidak wajar c) tidak tahu 2) Murid membawa telefon pintar ke sekolah untuk menghubungi ibunya selepas kelas tambahan matematik a) tidak tahu b) tidak wajar c) wajar 3) Murid orang kurang upaya (OKU) diberikan kemudahan dan layanan yang istimewa oleh guru a) tidak wajar b) tidak tahu c) wajar 4) Murid yang lemah dalam pelajaran diberikan tumpuan yang lebih oleh guru sehingga mengabaikan murid yang lain a) saya tidak tahu b) tindakan ini tidak wajar c) tindakan ini wajar 5) Ravi selalu menggunakan laman sesawang untuk mencari maklumat a) tindakan ini tidak wajar b) tindakan ini sangat wajar c) tindakan ini wajar d) saya tidak faham

PRINSIP KEADILAN DAN KEPRIHATINAN DALAM MEMBUAT KEPUTUSAN

Tema

Pilihan

Papan mata

Tukar templat

Interaktif

Pulihkan autosimpan: ?