67 - 60 + 7 =, 96 - 88 + 8 =, 62 - 59 + 3 =, 17 - 12 + 5 =, 38 - 32 + 6 =, 42 - 40 + 2 =, 34 - 33 + 1 =, 20 - 11 + 9 =, 32 - 27 + 5 =, 23 - 20 + 3 =,

Tema

Pilihan

Papan mata

Tukar templat

Interaktif

Pulihkan autosimpan: ?