1 - ? + 4 = 5, 12 - ? + 2 = 14, 2 - ? + 14 = 16, 8 - ? + 2 = 10, 0 - ? + 15 = 15, 4 - ? + 13 = 17, 3 - 4 + ? = 7, 10 - 2 + ? = 12, 15 - 3 + ? = 18, 7 - 3 + ? = 10,

Operasi Tambah (hingga 20): Mengisi tempat kosong.

Tema

Pilihan

Papan mata

Tukar templat

Interaktif

Pulihkan autosimpan: ?