1) __________ keadaan mereka yang tercedera itu? a) Bagaimanakah b) Mengapakah c) Berapakah d) Bilakah 2) Harga biskut itu __________________? a) berapa b) di mana c) mengapa d) bagaimana 3) __________ membeli roti kentang untuk kamu? a) Adakah b) Apakah c) Bilakah d) Siapakah 4) __________ yang datang bertandang ke rumah kamu semalam? a) Apakah b) Siapakah c) Manakah d) Mengapakah 5) __________ kamu membeli biskut itu? a) Berapakah b) Di Manakah c) Mengapakah d) Siapakah 6) __________ kamu pergi ke Kuala Lumpur? a) Bilakah b) Apakah c) Manakah d) Siapakah 7) Harga buku ini ___________? a) apa b) mana c) berapa d) bagaimana 8) __________ lelaki yang tinggi lampai dan bercermin mata itu? a) Mengapakah b) Apakah c) Berapakah d) Siapakah 9) __________ cara membuat kek coklat itu? a) Adakah b) Bagaimanakah c) Mengapakah d) Siapakah 10) __________ harga seikat rambutan itu? a) Adakah b) Bilakah c) Manakah d) Berapakah 11) __________ alat yang digunakan untuk menyimpan data di dalam komputer? a) Mengapakah b) Apakah c) Bilakah d) Siapakah 12) __________ keuntungan yang kamu peroleh daripada jualan buah dokong pada tahun lalu? a) Berapakah b) Manakah c) Mengapakah d) Bagaimanakah 13) __________ Kak Ina membuat kek lapis yang enak ini? a) Siapakah b) Apakah c) Berapakah d) Bagaimanakah 14) "__________ ayah akan pulang dari Sarawak?" tanya adik kepada ibu. a) Bilakah b) Apakah c) Manakah d) Berapakah 15) __________ benda di dalam beg itu? a) Adakah b) Apakah c) Bilakah d) Di manakah

Tema

Fon

Pilihan

Papan mata

Tukar templat

Interaktif

Pulihkan autosimpan: ?