1) Berlari a) b) c) d) 2) ____________ penting untuk pernafasan. a) Oksigen b) Karbon dioksida c) Jantung d) Mulut 3) Jantung mengepam ___________ ke seluruh badan. a) oksigen b) udara c) darah d) natas 4) __________ membekalkan oksigen ke dalam darah. a) Hidung b) Jantung c) Hati d) Paru-paru

Pendidikan Jasmani Tahun 1

Tema

Pilihan

Papan mata

Tukar templat

Interaktif

Pulihkan autosimpan: ?