1) Tulis 12 390 dalam perkataan. a) Satu ribu dua ratus tiga puluh sembilan b) Dua belas ribu tiga puluh sembilan c) Dua belas ribu tiga ratus sembilan puluh d) Satu ribu dua ratus sembilan puluh 2) Nyatakan nilai digit 3 dalam nombor 36 741. a) 3 000 b) 300 c) 30 d) 30 000 3) Apakah nilai tempat bagi nombor 5 di dalam kad nombor di atas? a) Sa b) Puluh c) Ratus d) Ribu e) Puluh ribu 4) Tulis ‘Tiga puluh empat ribu tiga puluh’ dalam angka. a) 34 030 b) 34 300 c) 30 430   5) Susun nombor tertib menaik ( 56 429 , 56 291 , 56 718 , 56 369 ) a) 56 718 , 56 429 , 56 369 , 56 291 b) 56 291 , 56 369 , 56 429 , 56 718 c) 56 291 , 56 369 , 56 718 , 56 429 6) Bundarkan 14 568 kepada ribu yang terdekat. a) 14 000 b) 14 600 c) 15 600 d) 15 000 7) Apabila 82 109 dicerakinkan mengikut nilai digitnya, ia menjadi a) 8 000 + 2000 + 100 + 9 b) 80 000 + 2 000 + 10 + 9 c) 80 000 + 2 000 + 100 + 9 d) 8 000 + 200 + 10 + 9 8) Cari hasil tambah 40 372 dan 7 622. Kemudian, bundarkan kepada puluh yang terdekat. a) 47 990 b) 47 910 c) 48 000 d) 47 995 9) Hasil tambah digit ratus dengan puluh ribu ialah a) 2 400 b) 24 000 c) 20 040 d) 20 400 10) Bentukkan nilai terbesar daripada digit di atas a) 9 7 3 0 1 b) 9 7 1 0 3 c) 9 7 3 1 0 d) 9 7 1 3 0

Tema

Fon

Pilihan

Papan mata

Tukar templat

Interaktif

Pulihkan autosimpan: ?