Betul: 1 x 2 = 2, 3 x 2 = 6, 5 x 2 = 10, 8 x 2 = 16, 9 x 2 = 18, 1 x 5 = 5, 3 x 5 = 15, 4 x 5 = 20, 6 x 5 = 30, 7 x 5 = 35, Salah: 1 x 2 = 3, 3 x 2 = 5, 5 x 2 = 7, 8 x 2 = 10, 9 x 2 = 11, 1 x 5 = 6, 3 x 5 = 8, 4 x 5 = 9, 6 x 5 = 11, 7 x 5 = 12,

Papan mata

Tema

Pilihan

Tukar templat

Interaktif

Pulihkan autosimpan: ?