1) I a) am b) is c) are 2) She a) is b) are c) am 3) He a) are b) is c) am 4) They a) is b) am c) are 5) We a) are b) is c) am 6) It a) is b) am c) are 7) You a) are b) is c) am 8) She ____ my best friend. a) is b) are c) am 9) It ___ a dog a) is b) are c) am 10) You ___ my friend a) are b) am c) is 11) I ___ doctor a) am b) are c) is

Tema

Pilihan

Papan mata

Tukar templat

Interaktif

Pulihkan autosimpan: ?