1. Perkembangan Reka Bentuk Industri berlaku sejajar dengan perkembangan ____ Perindustrian di Eropah. 2. Produk terkenal hasil Reka Bentuk Industri Malaysia ialah ____. 3. Terdapat tiga bidang reka bentuk industri iaitu reka bentuk produk, ____ dan automotif. 4. Reka bentuk ____ melibatkan reka bentuk styling dan konsep ____ darat, udara dan air. 5. Reka bentuk perabot meliputi rekaan perabot ____ dan moden. 6. Reka bentuk produk meliputi perkakasan domestik, ____, perlatan elektrik dan sebagainya. 7. ____ ialah satu disiplin ilmu mengenai kebolehan, had dan ciri-ciri manusia yang berkaitan dengan reka bentuk. 8. ____ reka bentuk membantu pereka menggunakan elemen dan menjadikan ____ lebih menarik.

PSV -TINGKATAN 2- REKA BENTUK INDUSTRI

Papan mata

Tema

Pilihan

Tukar templat

Interaktif

Pulihkan autosimpan: ?