1) objek yang bergerak mempunyai ........ a) tenaga b) tenaga haba c) tenaga keupayahan d) tenaga bunyi e) tenaga kinetik f) tenaga kimia 2) maksud tenaga boleh dibaharui a) tenaga yang sentiasa ada secara berterusan b) tenaga yang memberi haba c) tenaga yang boleh dipadam d) tenaga yang tidak ada e) tenaga yang tidak dijana f) tenaga yang menghasilkan getaran 3) tenaga haba memberi kita..... a) ketenagan b) kepanasan c) kemanisan d) kematian e) kesesekan f) kesejukan 4) maksud sumber tenaga tidak boleh diperbaharui ialah...... a) sumber tenaga tidak boleh dijana b) sumber tenaga yang boleh dijana c) sumber tenaga tiada had d) sumber terhad 5) berikut ialah perubahan bentuk tenaga bagi pokok kelapa ? a) tenaga cahaya b) tenaga kinetik c) tenaga kimia d) tenaga keupayahan e) tenaga haba f) tenaga bunyi

Tema

Fon

Pilihan

Papan mata

Tukar templat

Interaktif

Pulihkan autosimpan: ?