1) R ✖ R ✖ R ✖ R = ? a) 4R b) R4 2) 2 ✖ 2 ✖ 2 = ? a) 23 b) 6 3) 35 ✖ 34 = 39 a) BENAR b) SALAH c) TIADA JAWAPAN 4) 154 ⌯ 155 = 1-1 a) BENAR b) SALAH 5) (35)4 = 320 a) BENAR b) SALAH c) TIADA JAWAPAN 6) (F3)3 = F9 a) BENAR b) SALAH c) TIADA JAWAPAN 7) Diberi 4x - 2 = 64. Cari nilai x a) 3 b) 4 c) 5 8) -(12)2 adalah sama dengan ... a) -24 b) 24 c) -144 d) 144 9) Bundarkan 300775 kepada 4 angka bererti a) 300000 b) 300700 c) 300800 10) Bundarkan 46500 kepada 1 angka bererti a) 40000 b) 46000 c) 50000 11) 204 = 2.04 ✖ 10n. Apakah n? a) 0 b) 2 c) -2 d) 3 12) 0.00347 = 3.47 ✖ 10n. Apakah n? a) 1 b) 2 c) -3 d) 3 13) 8.25 ✖ 104 - 4.2 ✖ 103 = 7.83 ✖ 104 . BENAR atau SALAH? a) BENAR b) SALAH 14) 423. 58 dibundarkan kepada 3 angka bererti ialah 424.00. BENAR atau SALAH? a) BENAR b) SALAH 15) Akaun Simpanan Tetap memberi kadar faedah yang lebih tinggi berbanding dengan akaun simpanan. BENAR atau SALAH? a) BENAR b) SALAH 16) Saham ialah jumlah wang yang berlebihan selepas perbelanjaan harian yang disimpan pada bila- bila masa. BENAR atau SALAH? a) BENAR b) SALAH 17) Pelan sebuah rumah dilukis mengikut skala 1 : 130. Panjang suatu bilik ialah 7cm. Berapakah panjang sebenar bilik itu, dalam m? a) 9.1 b) 910 c) 18.57 18) Panjang suatu jalanraya ialah 2.5km. Panjang jalanraya pada lukisan ialah 5cm. Skala yang digunakan ialah... a) 1 : 25 b) 1 : 500 c) 1 : 50000 d) 1 : 25000 19) Dengan menggunakan kalkulator, nilaikan kos 53° a) -0.6018 b) 0.6018 c) 0.6108 20) Dengan menggunakan kalkulator, nilaikan tan 82.85° a) 7.9718 b) 9.7819 c) 8.9788 21) sin 60° + kos 30° = ? a) 3 b) √3 c) 32 22) Aminah bertolak dari rumahnya pada pukul 6.05 pagi dan dia mengambil masa 3 jam 15 minit untuk sampai ke Melaka. Dia sampai di Melaka pada pukul 9.30 pagi. BETUL atau SALAH? a) BETUL b) SALAH 23) Aminah bertolak balik ke Singapura pada pukul 11.20 pagi dan sampai ke rumahnya pada pukul 3.15 petang. Berapa lamakah masa yang diambil untuk sampai ke rumahnya? a) 2 jam 35 minit b) 3 jam 35 minit c) 2 jam 55 minit 24) Diberi 3x + 5y = 3. Cari x jika y = 3 a) -4 b) 4 c) -3 d) 3 25) Diberi tan x = ¾ . Cari nilai x a) -0.0356 b) 0.9316 c) 0.0365 d) 9.0316

SELAMAT BERMAIN ..PASTIKAN JAWAPAN BETUL UNTUK SAMPAI KE AKHIRNYA

Tema

Fon

Pilihan

Papan mata

Tukar templat

Interaktif

Pulihkan autosimpan: ?