atau - 或者/还是, kecuali - 除了, tetapi - 但是, agar - 为了/以便, apabila - 当, manakala - 而, sehingga - 直到, sambil - 一边,

Tema

Pilihan

Papan mata

Tukar templat

Interaktif

Pulihkan autosimpan: ?