4 - 1 X 4 = , 0 - 0 X 4 =, 8 - 2 X 4 =, 16 - 4 X 4 =, 12 - 3 X 4 =, 20 - 5 X 4 =, 24 - 6 X 4 =, 28 - 7 X 4 =, 36 - 9 X 4 =, 32 - 8 X 4 =, 40 - 10 X 4 =, 44 - 11 X 4 =, 48 - 12 X 4 =,

Papan mata

Tema

Pilihan

Tukar templat

Interaktif

Pulihkan autosimpan: ?