Sneller betere lessen maken
Waar: de rode appel, het rode huis, een rood huis, de witte huizen, witte huizen, een klein kind, het kleine kind, de kleine kinderen, het groene boontje, bruine bonen, een klein bosje peterselie, het blauwe bakje champignons, gele bananen, een groen boek, Niet waar: de rood appel, het rood huis, het wit huis, wit huizen, het klein kind, een kleine kind, bruin bonen, de groen boontjes, het blauw bakje champignons, de groen peer, de geel banaan, een groene boek,

Adjectief met en zonder -e

Template wisselen

Interactief

Scorebord

Soortgelijke activiteiten uit de Gemeenschap

Template wisselen

Interactief