1) bedanken a) in b) naar c) voor d) met 2) benieuwd zijn a) in b) naar c) voor d) met 3) denken a) aan b) in c) op d) naar 4) drukken a) aan b) in c) op d) naar 5) gaan a) aan b) van c) in d) naar 6) genieten a) aan b) van c) in d) naar 7) geven a) aan b) van c) in d) naar 8) houden a) aan b) van c) in d) naar 9) interesse hebben a) aan b) van c) in d) naar 10) kijken a) aan b) van c) in d) naar 11) klagen a) voor b) op c) over d) met 12) komen a) uit b) voor c) over d) van 13) krijgen a) uit b) voor c) over d) van 14) luisteren a) aan b) van c) in d) naar 15) omgaan a) aan b) met c) tegen d) over 16) sparen a) voor b) over c) aan d) met 17) stoppen a) naar b) in c) tegen d) over 18) verdergaan a) voor b) over c) aan d) met 19) wachten a) over b) naar c) op d) in 20) wennen a) aan b) met c) op d) uit 21) zeggen a) aan b) tegen c) naar d) met 22) zich zorgen maken a) over b) voor c) tegen d) aan 23) zin hebben a) naar b) in c) op d) aan 24) zorgen a) met b) aan c) over d) voor

Werkwoorden met vaste voorzetsels

Thema

Lettertypen

Opties

Scorebord

Template wisselen

Interactief

Automatisch opgeslagen activiteit "" herstellen?