Sneller betere lessen maken
beginnen, zijn, drinken, eten, schrijven, gaan, hebben, komen, kopen, krijgen.

Perfectum - onregelmatig (NiG, H9 oef. 6b)

Template wisselen

Interactief

Scorebord

Rad van fortuin is een open template. Het genereert geen scores voor een scoreboard.

Template wisselen

Interactief