Sneller betere lessen maken
Ik ben gisteren niet naar buiten [geweest]. , Veel studenten [zijn] helaas naar huis gegaan., Burak is met zijn studie [gestopt]., Het aantal studenten is met 30 procent [gedaald]., Er [is] de laatsteweken in de wereld veel veranderd. , We zijn om 11.00 uur naar huis [gegaan]., De les is om 9.00 uur [begonnen]., Het aantalpatiënten op de IC (Intensive Care) is [gestegen]., Op de A1 is vanmiddag een ongeluk [gebeurd]., Jacqueline is 25 jaar [geworden]..

Kies het juiste woord

Template wisselen

Interactief

Scorebord

Soortgelijke activiteiten uit de Gemeenschap

Template wisselen

Interactief