1) De boeken staan in de kast ....de plank. a) in b) op c) naast d) onder e) tussen f) boven 2) Mijn neus is ......mijn ogen. a) naar b) om c) voor d) tussen e) met f) achter 3) Ik kom altijd ..........de fiets naar de les. a) bij b) aan c) in d) onder e) achter f) met 4) Ik wacht al een half uur .....de bus. a) in b) op c) naar d) om e) tussen f) bij 5) Ik hou niet ..............boerenkool. a) aan b) op c) in d) bij e) om f) van 6) Steven kijkt graag ..........een horrorfilm. a) aan b) van c) bij d) naar e) tussen f) in 7) Ik luister graag .... klassieke muziek. a) naar b) bij c) in d) van e) aan f) met 8) Oma is morgen jarig. Koop jij een cadeau ......haar? a) met b) bij c) aan d) naar e) voor f) op 9) Dan zorg ik .........de ballonnen en de taart! a) voor b) op c) aan d) in e) met f) bij 10) Ahmed praat ....Pieter. a) in b) op c) voor d) met e) bij f) aan 11) Mijn baas is boos ......mij omdat ik altijd te laat kom. a) met b) aan c) op d) voor e) in f) bij 12) Ik ben bezig ......mijn huiswerk! a) op b) aan c) bij d) met e) voor f) naar

NiG8 preposities

Thema

Lettertypen

Opties

Scorebord

Template wisselen

Interactief

Automatisch opgeslagen activiteit "" herstellen?