1) verliezen a) aan b) van c) op d) onder 2) gek zijn a) aan b) naast c) achter d) op 3) verslaafd zijn a) op b) aan c) in d) met 4) tevreden zijn a) met b) op c) aan d) tegen 5) meedoen a) bij b) met c) in d) uit 6) zin hebben a) aan b) met c) bij d) in 7) genieten a) op b) van c) naar d) voor 8) kijken a) onder b) voor c) naast d) naar 9) zich abonneren a) aan b) met c) op d) zonder 10) deelnemen a) aan b) uit c) met d) in

6B vaste combinaties

Thema

Lettertypen

Opties

Scorebord

Template wisselen

Interactief

Automatisch opgeslagen activiteit "" herstellen?