Sneller betere lessen maken
She stops - بِتْوَقف, I play - بِلعب, Outside - بَرّى, I wish - يأرَيت, It rains - بِتشَتِّي , We feel - مِنْحِس, He waits - بينْطُر, I go out - بِطلع, He is waiting - ناطِر, We wash - نِجْلي, Dirty dishes - جِليات, I take you - باخْدَك, Park/garden - جْنَينة, Be patient (command) - طَوِّل بالَك, Bored - زِهءان, Wind - ريح, Seasons - فَصول, Season - فَصِل / مَوسِم, Autumn - الخَريف, Winter - الشِتي, Spring - الرَبيع, Summer - الصَيف, Freezing weather - طَقس دَنيء, Cold - سَقعة, Warm - شوب, Whats the temperature? - أديش الحَرارة؟ , Fog - ضَباب, Dew - نَدى, Snow/ice - تَلِج, Im freezing - انا مْدَنَّء,

Weather and seasons in lebanese

Scorebord

Soortgelijke activiteiten uit de Gemeenschap

Bezoek onze desktop-site om het thema of opties te wijzigen, om deze activteit te delen, of om uw eigen activiteit te maken.

Template wisselen

Interactief