Sneller betere lessen maken
1) He ------ very funny. a) was b) were 2) I ---- happy. a) was b) were 3) They ------ nice to me. a) was b) were 4) He ----- not nice to me. a) was b) were 5) Mom and Dad ------ talking. a) was b) were 6) My friend and I ----- having fun. a) was b) were 7) The dog --- running away. a) was b) were 8) A lot of people ----- eating sushi. a) was b) were 9) My friend ----- not home a) was b) were 10) My brother ----- not happy today. a) was b) were

Was & Were Airplane

Scorebord

Soortgelijke activiteiten uit de Gemeenschap

Bezoek onze desktop-site om het thema of opties te wijzigen, om deze activteit te delen, of om uw eigen activiteit te maken.

Template wisselen

Interactief