Sneller betere lessen maken
Had je een goede reis? (drie keer + overstappen - perfectum), Wat heb je zaterdagavond gedaan? (gasfornuis + schoonmaken - perfectum), Wat doe ik met deze tabletten? (twee keer per dag + innemen - presens), Doe je op je werk veel alleen of werk je ook met andere collega's? (samenwerken - presens), Wat doe je 's ochtends na je douche? (kleding + aantrekken - presens), Waarom nam je de telefoon niet op vanmorgen? (mijn moeder + opbellen - imperfectum), Wat fijn, de bibliotheek is weer open! (boeken + inleveren - presens), Wat doe jij meestal in het weekend? (uitslapen - presens), Waarom is Peter er vanavond niet? (niet + uitnodigen - perfectum), Ben je al klaar met de opdracht? (afmaken - presens), Van wie is dit cadeau? (Els + meebrengen - perfectum), Oh nee, ik heb de film op tv gemist! (gelukkig + opnemen - perfectum), Ben jij laat op het feestje gebleven? (22:45 + weggaan - perfectum), Wat zie jij er goed uit! Ben je dunner geworden? (15 kilo + afvallen - perfectum), Wat doe je voor je naar bed gaat? (oorbellen + uitdoen - presens), Hoe kan ik me aanmelden voor de volgende cursus? (eerst + aanmelden - perfectum).

Separabele verba

Template wisselen

Interactief

Scorebord

Kaarten delen is een open template. Het genereert geen scores voor een scoreboard.

Soortgelijke activiteiten uit de Gemeenschap

Template wisselen

Interactief