Sneller betere lessen maken
4(x + 2) - 4x + 8, 5(x - 3) - 5x - 15, 4(x - 2) - 4x - 8 , 5(x + 3) - 5x + 15 , x(x + 2) - x2 + 2x, a(b + c) - ab + ac, 2(y + 3) - 2y + 6, a(a - 10) - a2 -10a, y(5 - y) - 5y - y2, (x + 3)(x + 4) - x2 + 7x + 12 ,

Expanding Brackets

Scorebord

Draaitegels is een open template. Het genereert geen scores voor een scoreboard.

Soortgelijke activiteiten uit de Gemeenschap

Bezoek onze desktop-site om het thema of opties te wijzigen, om deze activteit te delen, of om uw eigen activiteit te maken.

Template wisselen

Interactief