Sneller betere lessen maken
duur - peper, goedkoop - spot, zwaar - lood, licht - veder, nat - klets, droog - kurk/gort, lelijk - foei, mooi/heet - bloed, koud - ijs, oud - stok/oer, jong/klein - piep, vers - kers/krakel, dun - flinter, scherp - vlijm, verliefd - smoor, vet - modder,

NNP_H8_versterkende adjectieven (opdr. 10) (2)

Template wisselen

Interactief

Scorebord

Draaitegels is een open template. Het genereert geen scores voor een scoreboard.

Template wisselen

Interactief